Huazhe Xu

[Google Scholar]
Home Publication Group Contact Misc


PhD Students


Can Chang
2022 -

Kaizhe Hu
2022 -

Zhengrong Xue
2023 -

Zhecheng Yuan
2023 -
Master Students


Ziqi Lin
2023 -
Current Undergrads and Interns


Changyi Lin
Full time RA

Han Zhang
Full time RA

Ray Zheng
Class of 2023

Jialu Gao
Class of 2023

Pu Hua
Class of 2024Suning Huang
Class of 2024Jiaxin Qin
Class of 2024
Undergrads/Interns Alumni

Yuerong Li (now Ph.D. at ZJU)
Haoyu Xiong (now MS at CMU)
Haochen Shi (now MS at Stanford, applying this year)
Hao Li (now MS at Stanford, applying this year)
Yizhi Zhang (graduated from MS at Stanford, now at Huawei)
Yixing Wang (now MS at Stanford, applying this year)
Sifan Ye (graduated from MS at Stanford, now at Huawei)
Ni Mu (now Ph.D. at THU)
Mingyang Liu (now interning at MIT)
Zirui Zhu (now interning at CMU)
Amrita Palaparthi (now M.S. at Stanford)
Yifei Xing (now Ph.D. at UC Berkeley)
Jierui Lin (UT Austin Ph.D. dropout, now at Apple)
Boyuan Chen (now Ph.D. at MIT)
Mesut Yang (now M.S. at UC Berkeley)
Keiran Paster (now Ph.D. at U Toronto)
Hang Gao (now Ph.D. at UC Berkeley)
Haoran Ma (now Ph.D. at UCLA)
Qibin Chen (CMU M.S. graduate, now at Apple ML)
Ji Lin (now Ph.D. at MIT)